کمترین: 
2626.8
بیشترین: 
2626.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2626.8
زمان: 
9/20 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 آذر 1396 , 2626.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":2626.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398