کمترین: 
3356.3
بیشترین: 
3356.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3356.3
زمان: 
9/20 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 20 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 20 آذر 1396 , 3356.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":3356.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399