کمترین: 
9441.2
بیشترین: 
9441.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9441.2
زمان: 
9/20 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 20 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 آذر 1396 , 9441.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":9441.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398