کمترین: 
299.5
بیشترین: 
299.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
299.5
زمان: 
9/20 09:10
قیمت دینار عراق امروز 20 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 آذر 1396 , 299.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":299.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398