کمترین: 
9232.5
بیشترین: 
9232.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9232.5
زمان: 
9/20 09:10
قیمت ریال عمان امروز 20 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 آذر 1396 , 9232.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":9232.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399