کمترین: 
975.3
بیشترین: 
975.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
975.3
زمان: 
9/20 09:10
قیمت ریال قطر امروز 20 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 20 آذر 1396 , 975.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":975.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399