کمترین: 
946.7
بیشترین: 
946.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
946.7
زمان: 
9/20 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 20 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 آذر 1396 , 946.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":946.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399