کمترین: 
11745.7
بیشترین: 
11745.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11745.7
زمان: 
9/20 09:10
قیمت دینار کویت امروز 20 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 آذر 1396 , 11745.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":11745.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398