کمترین: 
420.2
بیشترین: 
420.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
420.2
زمان: 
9/20 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 20 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 آذر 1396 , 420.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":420.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398