کمترین: 
3578.3
بیشترین: 
3578.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3578.3
زمان: 
9/20 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 آذر 1396 , 3578.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":3578.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398