کمترین: 
2763.4
بیشترین: 
2763.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2763.4
زمان: 
9/20 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 20 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 آذر 1396 , 2763.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":2763.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398