کمترین: 
3125.1
بیشترین: 
3125.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3125.1
زمان: 
9/20 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 20 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 آذر 1396 , 3125.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":3125.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398