کمترین: 
536.7
بیشترین: 
536.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
536.7
زمان: 
9/20 09:10
قیمت یوان چین امروز 20 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 آذر 1396 , 536.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":536.7}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398