کمترین: 
925.8
بیشترین: 
925.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
925.8
زمان: 
9/20 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 20 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 آذر 1396 , 925.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":925.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398