کمترین: 
4757.2
بیشترین: 
4757.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4757.2
زمان: 
9/20 09:10
قیمت پوند امروز 20 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 20 آذر 1396 , 4757.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":4757.2}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398