کمترین: 
4181.1
بیشترین: 
4181.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4181.1
زمان: 
9/20 09:10
قیمت یورو امروز 20 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 20 آذر 1396 , 4181.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":4181.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399