کمترین: 
3549.9
بیشترین: 
3549.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3549.9
زمان: 
9/20 09:10
قیمت دلار امروز 20 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 20 آذر 1396 , 3549.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 09:10","price":3549.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399