کمترین: 
446
بیشترین: 
471
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
463.01
زمان: 
9/20 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 آذر 1396 , 463.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/20 00:00","price":446},{"date":"1396/09/20 00:30","price":446.61},{"date":"1396/09/20 01:00","price":446.99},{"date":"1396/09/20 04:30","price":449.9},{"date":"1396/09/20 05:00","price":452},{"date":"1396/09/20 05:30","price":446.76},{"date":"1396/09/20 06:00","price":447},{"date":"1396/09/20 06:30","price":452.29},{"date":"1396/09/20 07:00","price":454.82},{"date":"1396/09/20 07:30","price":449.8},{"date":"1396/09/20 08:00","price":453.6},{"date":"1396/09/20 08:30","price":454.98},{"date":"1396/09/20 09:00","price":455},{"date":"1396/09/20 09:30","price":455.03},{"date":"1396/09/20 10:00","price":457.3},{"date":"1396/09/20 10:30","price":457.87},{"date":"1396/09/20 11:00","price":460},{"date":"1396/09/20 11:30","price":460.8},{"date":"1396/09/20 13:30","price":456.58},{"date":"1396/09/20 14:00","price":456.77},{"date":"1396/09/20 14:30","price":460.17},{"date":"1396/09/20 16:30","price":460.09},{"date":"1396/09/20 17:00","price":462},{"date":"1396/09/20 17:30","price":460.38},{"date":"1396/09/20 18:00","price":467.88},{"date":"1396/09/20 18:30","price":465.74},{"date":"1396/09/20 19:00","price":465.01},{"date":"1396/09/20 19:30","price":465},{"date":"1396/09/20 20:00","price":468.44},{"date":"1396/09/20 20:30","price":470},{"date":"1396/09/20 21:00","price":467.5},{"date":"1396/09/20 21:30","price":465.81},{"date":"1396/09/20 22:00","price":471},{"date":"1396/09/20 22:30","price":469.99},{"date":"1396/09/20 23:00","price":467.1},{"date":"1396/09/20 23:30","price":463.01}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398