کمترین: 
565.25
بیشترین: 
565.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
565.25
زمان: 
9/19 16:08
قیمت گازوئیل امروز 19 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 آذر 1396 , 565.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 16:08","price":565.25}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398