کمترین: 
2555
بیشترین: 
2558
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2555
زمان: 
9/19 15:50
قیمت منات آذربایجان امروز 19 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 آذر 1396 , 2555 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:10","price":2558},{"date":"1396/09/19 15:50","price":2555}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398