کمترین: 
10
بیشترین: 
13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
9/19 12:20
قیمت لیر سوریه امروز 19 آذر 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 19 آذر 1396 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:10","price":10},{"date":"1396/09/19 12:20","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398