کمترین: 
10850
بیشترین: 
10910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10850
زمان: 
9/19 12:20
قیمت ریال عمان امروز 19 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 19 آذر 1396 , 10850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:10","price":10910},{"date":"1396/09/19 12:20","price":10850}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398