کمترین: 
13825
بیشترین: 
13825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13825
زمان: 
9/19 12:10
قیمت دینار کویت امروز 19 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 19 آذر 1396 , 13825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:10","price":13825}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398