کمترین: 
71
بیشترین: 
74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71
زمان: 
9/19 12:10
قیمت روبل روسیه امروز 19 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 آذر 1396 , 71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:00","price":74},{"date":"1396/09/19 12:10","price":71}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398