کمترین: 
3100
بیشترین: 
3110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3110
زمان: 
9/19 12:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 آذر 1396 , 3110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:00","price":3100},{"date":"1396/09/19 12:10","price":3110}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399