کمترین: 
10950
بیشترین: 
11025
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11025
زمان: 
9/19 12:10
قیمت دینار بحرین امروز 19 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 آذر 1396 , 11025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:00","price":10950},{"date":"1396/09/19 12:10","price":11025}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398