کمترین: 
3.4
بیشترین: 
3.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.4
زمان: 
9/19 12:00
قیمت دینار عراق امروز 19 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 19 آذر 1396 , 3.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:00","price":3.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398