کمترین: 
1110
بیشترین: 
1120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120
زمان: 
9/19 12:10
قیمت ریال قطر امروز 19 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 19 آذر 1396 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:00","price":1110},{"date":"1396/09/19 12:10","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398