کمترین: 
1105
بیشترین: 
1113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1113
زمان: 
9/19 12:10
قیمت ریال عربستان امروز 19 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 19 آذر 1396 , 1113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:00","price":1105},{"date":"1396/09/19 12:10","price":1113}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398