کمترین: 
505
بیشترین: 
510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
505
زمان: 
9/19 12:10
قیمت کرون نروژ امروز 19 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 آذر 1396 , 505 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:00","price":510},{"date":"1396/09/19 12:10","price":505}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398