کمترین: 
503
بیشترین: 
505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
503
زمان: 
9/19 12:10
قیمت کرون سوئد امروز 19 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 آذر 1396 , 503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:00","price":505},{"date":"1396/09/19 12:10","price":503}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398