کمترین: 
3.8
بیشترین: 
3.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.8
زمان: 
9/19 12:00
قیمت ین ژاپن امروز 19 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 آذر 1396 , 3.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:00","price":3.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398