کمترین: 
656
بیشترین: 
660
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
656
زمان: 
9/19 15:10
قیمت یوان چین امروز 19 آذر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 19 آذر 1396 , 656 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 12:00","price":660},{"date":"1396/09/19 12:10","price":659},{"date":"1396/09/19 12:20","price":657},{"date":"1396/09/19 15:10","price":656}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398