کمترین: 
1060
بیشترین: 
1062
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1061
زمان: 
9/19 15:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 19 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 19 آذر 1396 , 1061 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 11:50","price":1062},{"date":"1396/09/19 12:00","price":1060},{"date":"1396/09/19 12:10","price":1062},{"date":"1396/09/19 15:00","price":1061}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399