کمترین: 
4372
بیشترین: 
4400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4372
زمان: 
9/19 15:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 آذر 1396 , 4372 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 11:50","price":4373},{"date":"1396/09/19 12:00","price":4400},{"date":"1396/09/19 12:10","price":4373},{"date":"1396/09/19 13:10","price":4377},{"date":"1396/09/19 14:30","price":4373},{"date":"1396/09/19 15:30","price":4372}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1399