کمترین: 
1127
بیشترین: 
1131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1127
زمان: 
9/19 15:00
قیمت لیر ترکیه امروز 19 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 آذر 1396 , 1127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 11:40","price":1127},{"date":"1396/09/19 11:50","price":1128},{"date":"1396/09/19 12:00","price":1130},{"date":"1396/09/19 12:40","price":1131},{"date":"1396/09/19 14:40","price":1128},{"date":"1396/09/19 15:00","price":1127}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398