کمترین: 
399700
بیشترین: 
410700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
399700
زمان: 
9/19 17:06
قیمت ربع سکه امروز 19 آذر 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 19 آذر 1396 , 399700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 11:24","price":399700},{"date":"1396/09/19 12:12","price":409700},{"date":"1396/09/19 12:48","price":410700},{"date":"1396/09/19 13:36","price":408700},{"date":"1396/09/19 14:00","price":407700},{"date":"1396/09/19 15:42","price":406700},{"date":"1396/09/19 16:00","price":402700},{"date":"1396/09/19 17:06","price":399700}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398