کمترین: 
701000
بیشترین: 
712000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
701000
زمان: 
9/19 17:06
قیمت نیم سکه امروز 19 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 19 آذر 1396 , 701000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 11:24","price":701000},{"date":"1396/09/19 12:12","price":711000},{"date":"1396/09/19 12:48","price":712000},{"date":"1396/09/19 13:36","price":710000},{"date":"1396/09/19 14:00","price":709000},{"date":"1396/09/19 15:42","price":708000},{"date":"1396/09/19 16:00","price":703000},{"date":"1396/09/19 17:06","price":701000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398