کمترین: 
401000
بیشترین: 
415000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
402000
زمان: 
9/19 17:42
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 19 آذر 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 آذر 1396 , 402000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 11:12","price":415000},{"date":"1396/09/19 12:00","price":411000},{"date":"1396/09/19 12:24","price":412000},{"date":"1396/09/19 13:24","price":410000},{"date":"1396/09/19 13:42","price":409000},{"date":"1396/09/19 15:42","price":408000},{"date":"1396/09/19 15:54","price":404000},{"date":"1396/09/19 16:06","price":402000},{"date":"1396/09/19 16:30","price":401000},{"date":"1396/09/19 17:42","price":402000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399