کمترین: 
700000
بیشترین: 
714000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
701000
زمان: 
9/19 17:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 19 آذر 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 آذر 1396 , 701000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 11:12","price":714000},{"date":"1396/09/19 12:00","price":710000},{"date":"1396/09/19 12:24","price":711000},{"date":"1396/09/19 13:24","price":709000},{"date":"1396/09/19 13:42","price":708000},{"date":"1396/09/19 15:42","price":707000},{"date":"1396/09/19 15:54","price":703000},{"date":"1396/09/19 16:00","price":702000},{"date":"1396/09/19 16:06","price":701000},{"date":"1396/09/19 16:30","price":700000},{"date":"1396/09/19 17:42","price":701000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398