کمترین: 
3291
بیشترین: 
3315
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3293
زمان: 
9/19 15:50
قیمت دلار استرالیا امروز 19 آذر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 19 آذر 1396 , 3293 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 10:20","price":3291},{"date":"1396/09/19 10:40","price":3293},{"date":"1396/09/19 11:40","price":3294},{"date":"1396/09/19 11:50","price":3298},{"date":"1396/09/19 12:00","price":3315},{"date":"1396/09/19 12:10","price":3298},{"date":"1396/09/19 12:20","price":3299},{"date":"1396/09/19 13:30","price":3298},{"date":"1396/09/19 14:40","price":3296},{"date":"1396/09/19 15:10","price":3295},{"date":"1396/09/19 15:50","price":3293}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398