کمترین: 
3389
بیشترین: 
3425
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3398
زمان: 
9/19 15:50
قیمت دلار کانادا امروز 19 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 آذر 1396 , 3398 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 10:20","price":3389},{"date":"1396/09/19 10:40","price":3390},{"date":"1396/09/19 11:40","price":3401},{"date":"1396/09/19 11:50","price":3399},{"date":"1396/09/19 12:00","price":3425},{"date":"1396/09/19 12:10","price":3409},{"date":"1396/09/19 13:30","price":3408},{"date":"1396/09/19 14:40","price":3406},{"date":"1396/09/19 14:50","price":3403},{"date":"1396/09/19 15:50","price":3398}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398