کمترین: 
1160
بیشترین: 
1167
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1165
زمان: 
9/19 12:30
قیمت درهم امارات امروز 19 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 19 آذر 1396 , 1165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 10:10","price":1162},{"date":"1396/09/19 10:20","price":1160},{"date":"1396/09/19 11:50","price":1162},{"date":"1396/09/19 12:00","price":1167},{"date":"1396/09/19 12:10","price":1164},{"date":"1396/09/19 12:30","price":1165}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398