کمترین: 
445
بیشترین: 
461.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
448
زمان: 
9/19 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 آذر 1396 , 448 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 00:00","price":459.36},{"date":"1396/09/19 00:30","price":461.99},{"date":"1396/09/19 01:00","price":458.59},{"date":"1396/09/19 04:30","price":456.11},{"date":"1396/09/19 05:00","price":454.49},{"date":"1396/09/19 05:30","price":451},{"date":"1396/09/19 06:00","price":456.1},{"date":"1396/09/19 06:30","price":459.98},{"date":"1396/09/19 07:00","price":451},{"date":"1396/09/19 07:30","price":455},{"date":"1396/09/19 08:00","price":448.18},{"date":"1396/09/19 08:30","price":452.22},{"date":"1396/09/19 09:00","price":445},{"date":"1396/09/19 10:30","price":449.5},{"date":"1396/09/19 13:30","price":450.2},{"date":"1396/09/19 14:00","price":452.5},{"date":"1396/09/19 14:30","price":451.8},{"date":"1396/09/19 15:00","price":448.5},{"date":"1396/09/19 15:30","price":446.63},{"date":"1396/09/19 16:30","price":445.68},{"date":"1396/09/19 19:30","price":447.5},{"date":"1396/09/19 20:30","price":448},{"date":"1396/09/19 21:00","price":449.2},{"date":"1396/09/19 21:30","price":449.44},{"date":"1396/09/19 22:00","price":450},{"date":"1396/09/19 22:30","price":449.99},{"date":"1396/09/19 23:00","price":448}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398