کمترین: 
12925
بیشترین: 
15576
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15576
زمان: 
9/19 23:30
قیمت بیت کوین امروز 19 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 آذر 1396 , 15576 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/19 00:00","price":14240},{"date":"1396/09/19 00:30","price":14441},{"date":"1396/09/19 01:00","price":14161},{"date":"1396/09/19 04:30","price":14182},{"date":"1396/09/19 05:00","price":13766},{"date":"1396/09/19 05:30","price":13326},{"date":"1396/09/19 06:00","price":13733},{"date":"1396/09/19 06:30","price":13426},{"date":"1396/09/19 07:00","price":13472},{"date":"1396/09/19 07:30","price":12968},{"date":"1396/09/19 08:00","price":12925},{"date":"1396/09/19 08:30","price":13255},{"date":"1396/09/19 09:00","price":13027},{"date":"1396/09/19 10:30","price":13767},{"date":"1396/09/19 13:30","price":13451},{"date":"1396/09/19 14:00","price":13670},{"date":"1396/09/19 14:30","price":13571},{"date":"1396/09/19 15:00","price":13725},{"date":"1396/09/19 15:30","price":13601},{"date":"1396/09/19 16:00","price":13445},{"date":"1396/09/19 16:30","price":13658},{"date":"1396/09/19 19:30","price":15387},{"date":"1396/09/19 20:00","price":15418},{"date":"1396/09/19 20:30","price":15150},{"date":"1396/09/19 21:00","price":15298},{"date":"1396/09/19 21:30","price":15299},{"date":"1396/09/19 22:00","price":15082},{"date":"1396/09/19 22:30","price":15161},{"date":"1396/09/19 23:00","price":15150},{"date":"1396/09/19 23:30","price":15576}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398