کمترین: 
7.14
بیشترین: 
7.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.14
زمان: 
9/18 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 18 آذر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 18 آذر 1396 , 7.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 16:32","price":7.14}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398