کمترین: 
2560
بیشترین: 
2560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2560
زمان: 
9/18 13:20
قیمت منات آذربایجان امروز 18 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 آذر 1396 , 2560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 13:20","price":2560}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398