کمترین: 
544
بیشترین: 
550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
550
زمان: 
9/18 13:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 18 آذر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 18 آذر 1396 , 550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 13:00","price":544},{"date":"1396/09/18 13:10","price":550}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398