کمترین: 
3093
بیشترین: 
3110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3110
زمان: 
9/18 13:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 آذر 1396 , 3110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 13:00","price":3093},{"date":"1396/09/18 13:10","price":3110}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398