کمترین: 
64
بیشترین: 
65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65
زمان: 
9/18 13:10
قیمت روپیه هند امروز 18 آذر 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 18 آذر 1396 , 65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/18 13:00","price":64},{"date":"1396/09/18 13:10","price":65}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398